16-17 вересня 2021 року у м. Київ відбудеться 3-й Нацiональний форум з оцінки медичних технологій

Для прийняття обгрунтованих рiшень щодо визначення безпечних, ефективних та економiчно ефективних технологiй в oxopoнi здоров’я, якi будуть фiнансуватись за державнi кошти, Mіністерство Охорони Здоров’я України надало прiоритет подальшому вдосконаленню оцiнки медичних технологiй (ОМТ) в Україні. Для визначення прiоритетiв та розробки чiткого плану дiй щодо розвитку законодавчої бази у сферi ОМТ, створення Незалежної агенцiї з ОМТ та єдиного Позитивного перелiку лiкiв, у вepecні 2020 року МОЗ, за пiдтримки Проєктy USAID SAFEMed, організувало 2-й Нацiональний форум з ОМТ. У заходi взяли участь понад 120 ключових зацiкавлених сторiн, якi послужили нарiжним каменем для оновлення Дорожньої карти ОМТ до Bepcii 2.0, що наразi впроваджується Департаментом ОМТ ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та затвердження двох основних правових документiв щодо екосистеми ОМТ: Постанови КМУ № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцiнки медичних технологій» вiд 23 грудня 2020 року та Наказу МОЗ № 593 «Про затвердження настанови з державної оцiнки медичних технологiй для лiкарських засобів» від 29 березня 2021 року.
Використовуючи попереднiй досвiд, МОЗ планує провести 3-й Нацiональний форум з ОМТ 16-17 вересня 2021 р.
Форум буде проводитись за змiшаною моделлю: офф-лайн частина вiдбуватиметься у «Клiчко Експо», за адресою: вул. Велика Василькiвська 55, Київ, Україна (за запрошенням) та он-лайн частина в ZOOMi.

Основною метою заходу є:
– Обговорення прогресу, досягнутого у розвитку екосистеми ОМТ пiсля
впровадження дорожньої карти ОМТ;
– Виявлення прогалин та створення плану дiй щодо створення Незалежного
агентства з ОМТ;
– Обговорення кращого мiжнародного досвiду щодо впровадження Позитивного перелiку лiкарських засобiв та оцiнка можливостей його
запровадження в Україні;
– Погодження стратегii впровадження ОМТ для медичних виробiв;
– Обговорення розвитку потенцiалу ОМТ в Україні та створення спiльної
стратегii подальшого розвитку для забезпечецня повнiстю функцiонуючої
екосистеми ОМТ в Україні;
– Сприяння подальшій співпраці між ключовими зацiкавленими сторонами в ОМТ.

Для участi у 3-му Нацiональному форумі з оцінки медичних технологій, будь ласка, до 15 вересня 2021 року реєструйтесь за посиланням: https://forms.gle/qf9b4jSfhQMDGgW58

Завантажити